Supervision of Sirja Viitamäki's MSc thesis

Hultman, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

The activity and functions of soil microbial communities across a climate gradient in Finnish subarctic
Period2019
Examinand