Supervision of Sofia Väärikkälä's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Lindström, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2007okt 2007
ExaminandSofia Väärikkälä
Examination vidUniversity of Helsinki