Supervision of Specializing Degree for Jonna Kyyrö

Virtala, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
Examinand
Examination vidHelsingin yliopisto