Supervision of Specializing Degree for Pia Vennerström

Virtala, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2011
ExaminandPia Vennerström
Examination vidUniversity of Helsinki