Supervision of Susanna Routila's Licenciate thesis

Sihvonen, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodapr 2012jan 2015
Examinand
Examination vidHelsingin yliopisto