Supervision of Tehetna Alemu's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20082017
ExaminandTehtna Alemu
Examination vidUniversity of Helsinki