Supervision of Teija Korhonen's Licentiate Thesis in Veterinary Medicine

Hänninen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20002007
ExaminandTeija Korhonen
Examination vidUniversity of Helsinki