Supervision of the B.Sc. Anna Lehtonen's Master's Thesis

Keto-Timonen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand