Supervision of the B.Sc. (Food Sciences) Emma Kuntze's Master's Thesis

Keto-Timonen, R. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Kokeellisen osan vastuullinen ohjaaja.
Periodmaj 2014maj 2015
ExaminandEmma Kuntze
Examination vidUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry