Supervision of the doctoral thesis: Genomics of hybridizing Formica ants

Pamilo, P. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  Title of thesis: Genomics of hybridizing Formica ants
  Period20092012
  ExaminandJonna Kulmuni
  Examination vidUniversity of Oulu