Supervision of the doctoral thesis: The role of factors promoting genetic diversity within social insect colonies

Pamilo, P. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

  Beskrivning

  väitöskirja

  Title of thesis: The role of factors promoting genetic diversity within social insect colonies
  Period20052010
  ExaminandAnu Sirviö
  Examination vidUniversity of Oulu