Supervision of the Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of the thesis: Nisäkkäiden emootioiden evolutiivinen tausta ja niiden mittaaminen
Period20122016
Examinand