Supervision of Tuija Seppälä's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20062012
Examinand
Examination vidHelsinki