Supervision of Vilma Lehtinen's doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20082014
ExaminandVilma Lehtinen
Examination vidUniversity of Helsinki