Supervision - Pro Gradu

Candolin, U. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 maj 2015 - 30 apr 2016
ExaminandJarkko Kallio
Examination vidUniveristy of Helsinki