Supervision - Pro Gradu

Candolin, U. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2010 - 2011
ExaminandEmilia Sylvin
Examination vidUniversity of Helsinki