Supervision: Yu Tang

Katja Rinne-Garmston (Handledare), Bäck, J. K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2018 → …
Examinand
Examination vidLUKE