Supervison of doctoral thesis of Mirka Lampi

Eskelin , K. (Handledare), Poranen, M. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period1 jan 2017jun 2019
ExaminandMirka Lampi
Examination vidBio- och miljövetenskapliga fakulteten