Supervisor

Mikkonen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Metaphors and Images: Conceptual Integration and Visualisation in Literature and Film
Periodjan 2005dec 2006
ExaminandBoris Vidovic
Examination vidUniversity of Helsinki