Supervisor

Hasan, S. M. K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Md. Karim Uddin
Periodapr 2020 → …
Examinand
OmfattningInternationell