Supervisor, doctoral dissertation

  • Elina Hemminki (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Perinatal mortality and maternal health in rural China
Period200622 juni 2011
ExaminandZhuochun Wu
Examination vid
  • University of Helsinki