Supervisor, doctoral dissertation

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Perinatal mortality and maternal health in rural China
Period200622 juni 2011
Examination vidUniversity of Helsinki