Supervisor, Doctoral dissertation: Suoma Saarni

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Obesity, smoking and dieting
Period20012008
ExaminandSuoma Saarni
Examination vidUniversity of Helsinki