Supervisor, Doctoral dissertation: Tuula Kieseppä

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: A twin study on genetic and environmental factors in bibolar 1 disorder
Period19972005
ExaminandTuula Kieseppä
Examination vidUniversity of Helsinki