Supervisor, Doctoral theses: Tomi Mäkinen

Rahkonen, O. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: "Trends and Explanations for Socioeconomic Differences in Physical Activity
Period20073 dec 2010
ExaminandPubli Health Tomi Mäkinen
Examination vidHelsingin yliopisto