Supervisor, Doctoral theses: Torsten Winter

Kaprio, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Abstinence and its determinants among youths
Period19972004
ExaminandTorsten Winter
Examination vidUnivesity of Helsinki