Supervisor, doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Indoor air problems in Finnish hospitals - from the occupational health perspective
Period200823 nov. 2012
ExaminandUlla-Maija Hellgren
Examination vid
  • University of Helsinki