Supervisor, Doctoral Thesis, Anni Pitkäniemi (University of Helsinki)

Särkämö, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2017
ExaminandAnni Pitkäniemi
Examination vid Helsingfors universitet