Supervisor, Doctoral thesis: Hanna-Mari Hilden

Louhiala, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Making decisions in the face of death
Period20002005
ExaminandHanna-Mari Hilden
Examination vidUniversity of Helsinki