Supervisor, Doctoral Thesis, Nella Moisseinen (University of Helsinki)

Särkämö, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodmar 2019 → …
ExaminandNella Moisseinen
Examination vid Helsingfors universitet