Supervisor for a Ph.D. project

Hanski, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Acting as the primary supervisor for the doctoral thesis of M.Sc. (Pharm) Eveliina Taavitsainen
Periodnov 2017 → …
ExaminandEveliina Taavitsainen
OmfattningNationell