Supervisor for a PhD student

Mähönen, A. P. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2010 → …
ExaminandSedeer el-Showk
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningInternationell