Supervisor for a PhD student

Mähönen, A. P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2015 → …
ExaminandRiikka Mäkilä
Examination vidUniversity of Helsinki