Supervisor for a pro gradu project

Hanski, L. (Handledare), Kortesoja, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

A Master's thesis in Pharmacy by Visa-Aleksi Reijonen, entitled Optimization of a coculture of epithelial cells and monocytes to study the transfer of Chlamydia pneumoniae infections
Periodsep 2018 - apr 2019
Examinand
Examination vidAvdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
OmfattningLokal