Supervisor for Licentiate thesis

Siven, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2007 - 2010
ExaminandTiina Kostiainen
Examination vidUniversity of Helsinki