Supervisor for Master's thesis

Mähönen, A. P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2007
ExaminandKlaartje van Berkel
Examination vidUtrecht university
OmfattningInternationell