Supervisor for MSc thesis: Beatriz Portinha

Kulmuni, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 okt 2019 → …
Examinand