Supervisor for post-graduate student Laura Matkala

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

supervisor
Periodjan. 2014 → …
Examination vidUniversity of Helsinki