Supervisor for post-graduate student Laura Matkala

Bäck, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

supervisor
Periodjan 2014
ExaminandLaura Matkala
Examination vidUniversity of Helsinki