Supervisor for Post-graduate student Mari Mäki

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodmaj 2015 → …
Examination vidUniversityof Helsinki