Supervisor for Post-graduate student Mari Mäki

Bäck, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodmaj 2015 → …
ExaminandMari Mäki
Examination vidUniversityof Helsinki