Supervisor for pro gradu thesis

Zilliacus, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Handledare och granskare av pro gradu avhandling: L. Sihvonen
Period30 jun 2018
Examinand