Supervisor for the Master's thesis of Minna Hirvonen

Nieminen, J. H. (Bihandledare), Rämö, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 feb 201921 okt 2019
Examinand
OmfattningNationell