Supervisor, Master's theses: A. Häppölä

Brommels, M. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: Terveydenhuoltotutkimus perusterveydenhuollossa vuonna 1993
  Period19921997
  ExaminandA. Häppölä
  Examination vidUniversity of Helsinki