Supervisor, Master's theses: S. Huhta

Brommels, M. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: Vajaakuntoisen työntekijän seulonta- ja seuranta-menetelmät työterveyshuollossa
  Period19931998
  ExaminandS. Huhta
  Examination vidUniversity of Helsinki