Supervisor of a doctoral thesis

Pakkala, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2014 → …
ExaminandVille Mäkipelto
Examination vidUniversity of Helsinki