Supervisor of a Master Thesis

Hanski, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervisor of the Master in Pharmacy thesis project of Milka Lohtaja
Period15 sep 201528 feb 2016
Examinand
Examination vid
OmfattningNationell