Supervisor of a master's thesis

Muukkonen, P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020 → …
Examinand
Examination vid
OmfattningLokal