Supervisor of a master's thesis

Muukkonen, P. (Handledare), Bernelius, V. (Bihandledare), Hanna Rekola (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Sara Todorovic: Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki
Period2020
ExaminandSara Torovic
Examination vid
OmfattningLokal