Supervisor of a MSc thesis

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: Kääpäitiöiden elinkyvyn säilyminen tuulilevinnän aikana
  Period2010
  ExaminandElina Karhu
  Examination vid
  • University of Helsinki