Supervisor of a PhD dissertation

Mikkonen, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: The Impossible In-between: Nepantla Narratives in Chicano/a Fiction 1963-1975
Period1 jan 20151 dec 2015
ExaminandEric Bergman
Examination vidUniversity of Helsinki