Supervisor of Bachelor's thesis

Hirvonen, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2007
ExaminandNora Pircklén
Examination vidUniversity of Helsinki