Supervisor of B.Sc. student: Jussi Jarho

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodokt 2016 → …
ExaminandJussi Jarho
Examination vidFarmaceutiska fakulteten
OmfattningLokal